Privacy en cookiebeleid

Wie zijn we

Prerent.nl vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In dit privacy beleid legt Prerent.nl uit waarom en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden!


Wie is Prerent.nl?
Prerent.nl is een bedrijf dat mobiele sanitaire voorzieningen verhuurt voor locaties waar, al dan niet tijdelijk, geen sanitaire voorziening aanwezig is.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Prerent.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Prerent.nl.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?
Prerent.nl bewaart de persoonsgegevens die je hebt verstrekt via online kanalen, telefoon of bij een bezoek aan de website. Je kan hierbij denken aan:

 • Huren of leveren van producten; bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadres en financiële gegevens.
 • Aanvragen van offerte; bijvoorbeeld NAW-gegevens en e-mailadres.
 • Gebruik van website: bijvoorbeeld bezochte pagina’s, via welke pagina je op onze website komt.

Prerent.nl streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragen die nodig zijn voor het verwezenlijken van onze doelen. Deze gegevens worden via het emailsysteem verwerkt en bewaard in de verhuursoftware.

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?
Prerent.nl gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende acties:

 • Het verwerken van aanvragen en orders.
 • Contact opnemen in geval van vragen of problemen.
 • Het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten.
 • Het verbeteren van onze producten en dienstverlening.
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de aangeboden diensten.
 • Voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal toestemming worden gevraagd.
 • Wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het voeren van een gedegen boekhouding.
 • Het analyseren van algemeen klantprofiel.

Voor reclamedoeleinden worden geen persoonsgegevens gebruikt. Wel worden voor reclamecampagnes ‘aangepaste doelgroepen’ aangemaakt op basis van een klantprofiel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld werkzame sector, woonplaats en andere algemene kenmerken die voor Prerent.nl doel verhogend zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt op persoonlijke kenmerken zoals ras, seksualiteit, leeftijd, etc. met uitzondering op geslacht. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen aanspreken met mevrouw of meneer.

Derde ontvangers.
Voor enkele aspecten van onze bedrijfsvoering schakelt Prerent.nl externe dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers maar verwerkers. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht!
We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven voor ICT en beveiliging, boekhoudsoftware, verhuursoftware, collega-verhuurders, Google Analytics en Outlook. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met opdracht van Prerent.nl. Soms is Prerent.nl wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.
Op de website van Prerent.nl vind je enkele links naar andere websites. Prerent.nl draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. Prerent.nl adviseert je om op elke website jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid dat wordt gevoerd.

Hoe worden je persoonlijke gegevens beveiligd?
Prerent hanteert verschillende maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Hierbij kan je denken aan het versleutelen van gevoelige informatie, hanteren van toegangscontroles en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. Deze bescherming wordt regelmatig aangepast en verbeterd.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Prerent.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijk is voor bedrijfsvoering of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn je rechten?
Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Prerent.nl doet haar uiterste best om aan je verzoek te voldoen.

 • Informatie en inzage; welke persoonsgegevens van jou zijn bij Prerent.nl bekend.
 • Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan om deze aan te passen.
 • Vergetelheid; Je kan vragen of Prerent je persoonsgegevens kan verwijderen. Hier voldoet Prerent aan mits er geen wettelijke of financiële gronden zijn om deze gegevens te behouden.
 • Bezwaar; denk je dat Prerent.nl jouw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact met Prerent.nl op te nemen.

Hoe Prerent.nl persoonsgegevens beveiligd.
We nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Je gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kun je zien aan het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest recente en daarmee de veiligste versies.
 • De servers en apparaten waar wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewalls.


Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken noodzakelijke cookies en analytische cookies.
Bij je eerste bezoek informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming om deze te mogen plaatsen. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Ook voor de analytische cookies vragen wij geen toestemming, omdat deze volledig worden geanonimiseerd en niet terug te leiden zijn naar personen. Meer informatie over de verschillende cookies die wij gebruiken vindt je hier.
Het is mogelijk om je af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle bestaande cookies wissen in de instellingen van je internetbrowser. Als je deze uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat deze niet meer naar behoren functioneert.

Wijzigingen in het privacy beleid.
Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden je daarom aan om het beleid in de gaten te houden en regelmatig te controleren op wijzigingen. We zullen altijd bij een wijziging de datum van wijziging vermelden onderaan deze pagina.

Vragen, opmerkingen of tips?
Misschien heb je nog een vraag over dit privacy beleid of wellicht heb je een verbeterpunt? Stuur een e-mail naar info@prerent.nl

Laatste wijziging: 21 januari 2022

Schuiven naar boven